CEFRADIN 1G

  • Tác giả: Trần Sori. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-18401-13
  • Thành phần: Cefradin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ +dung môi
  • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty CPDP VCP
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CPDP VCP

Giá tham khảo

20.0 VNĐ/lọ