CEFPIROM

  • Tác giả: Dai Trang. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-19053-13
  • Thành phần: Cefpirom
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty CPDP VCP
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CPDP VCP

Giá tham khảo

85.0 VNĐ/lọ