DEZENDIN INJ

  • Số đăng ký: VN-7193-08
  • Thành phần: Tranexamic acid
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Dae Han New Pharm Co., Ltd.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2

Giá tham khảo

22.0 VNĐ/ỐNG