DIFOSFOCIN

  • Tác giả: Kue Nie. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-14764-12
  • Thành phần: Citicoline
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Mitim S.R.L
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam

Giá tham khảo

62.0 VNĐ/Ống