DUINUM

  • Tác giả: Quỳnh Ngọc. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-7415-03
  • Thành phần: Clomiphene
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 Viên; Hộp 3 vỉ 10 Viên; Hộp 10 vỉ 10 Viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Giá tham khảo

285.0 VNĐ/hộp