EPIRUBICIN EBEWE

  • Số đăng ký: VN-0331-06
  • Thành phần: Epirubicin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml; 25ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Dược phẩm - TBYT Hà Nội

Giá tham khảo

259.0 VNĐ/Lọ