FLIXOTIDE EVOHALER (®ÃNG GÃI T¹I GLAXOSMITHKLINE - AUSTRALIA)

  • Tác giả: Lê Thùy Linh. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-8148-04
  • Thành phần: Fluticasone
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: B×nh xÞt 60 liều; b×nh xÞt 120 liều
  • Doanh nghiệp sản xuất: Glaxo Wellcome Production
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2

Giá tham khảo

99.0 VNĐ/lọ