FORANE

  • Tác giả: galaxysamsum axysamsum. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-1080-06
  • Thành phần: Isoflurane
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: lọ thñy tinh mµu hæ ph¸ch100ml; 250ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Abbott Laboratories Ltd.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2

Giá tham khảo

499.0 VNĐ/Lọ