KESTIN

  • Tác giả: Nhu Tiep. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: 310/QLD-KD
  • Thành phần: ebastin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vì x 10 viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: ko
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Y Dược Vimedimex

Giá tham khảo

8.0 VNĐ/Viên