LORNOXI-4

  • Tác giả: Hồng Anh Nguyễn. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN1-537-11
  • Thành phần: lornoxicam
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: ko
  • Doanh nghiệp sản xuất: ko
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược VTYT Đắc Lắc

Giá tham khảo

11.0 VNĐ/