MOTISUS

  • Tác giả: Kim Hiếu Thi Lê. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: 7192/QLD-KD
  • Thành phần: domperidon
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: ko
  • Doanh nghiệp sản xuất: Thái lan
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH DP Hà Đông

Giá tham khảo

12.0 VNĐ/Lọ