POTASSIUM CHLORIDE PROAMP

  • Tác giả: Trúc Linh. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: 7064/QLD-KD
  • Thành phần: potassium clorid
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống
  • Doanh nghiệp sản xuất: Aguettant-Pháp
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

Giá tham khảo

5.0 VNĐ/Ống

Thuốc liên quan