RIVEPIME

  • Tác giả: Hoa Le. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-14610-12
  • Thành phần: Cefepime Hydrochloride
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
  • Doanh nghiệp sản xuất: P.L. Rivero Y Cia S.A.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

Giá tham khảo

170.0 VNĐ/Lọ