VENTAVIS

  • Tác giả: Nguyễn Làn. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-9869-05
  • Thành phần: Iloprost
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống 2ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Berlimed S.A.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

Giá tham khảo

623.0 VNĐ/Ống