ALDRIN

  • Tác giả: Trần Sori. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-8876-09
  • Thành phần: Almagate
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 15ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Il-Yang Pharma Co., Ltd.
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

Giá tham khảo

6.0 VNĐ/Gói