OXALIPLATIN MEDAC (CƠ SỞ ĐÓNG GÓI: MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, Đ/C: THEATERSTRASSE 6, 22880 WEDEL, GERMANY)

Giá tham khảo

2.0 VNĐ/Lọ