KALBENOX 40

  • Tác giả: Nhung Huyền. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: 14321/QLD-KD
  • Thành phần: Natri enoxaparin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp to chứa 10 hộp nhỏ
  • Doanh nghiệp sản xuất: India
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Armepharco

Giá tham khảo

61.0 VNĐ/Lọ