CORDIAMIN

  • Số đăng ký: VN-0159-06
  • Thành phần: Nikethamide
  • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5g/2ml
  • Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: JSC Brinsalov-A
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2
  • Nhóm sản phẩm: Thuốc tim mạch

Giá tham khảo

Đang cập nhật