Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

CIMETIDINE

 • Số đăng ký: VN-13796-11
 • Thành phần: Cimetidine
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: CTCPDP Nam Hà

MICROCEFE-250

 • Số đăng ký: VN-0530-06
 • Thành phần: Cefuroxim
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1

NIRCEF

 • Số đăng ký: VN-15099-12
 • Thành phần: Cefdinir
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3

QUINOTAB 250

 • Số đăng ký: VN-1943-06
 • Thành phần: Levofloxacin
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp ®ùng 20 Hộp nhá x 1 vỉ 5 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

NIRCEF

 • Số đăng ký: VN-15099-12
 • Thành phần: Cefdinir
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3

BINANCEF-500 DT

 • Số đăng ký: VN-1450-06
 • Thành phần: Cefadroxil
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

BINANCEF-250 DT

 • Số đăng ký: VN-10708-10
 • Thành phần: Cefadroxil
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược liệu TW 2

MICROCEFE-500

 • Số đăng ký: VN-13798-11
 • Thành phần: Cefuroxime Axetil
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3

NACOVA-625

NIRCEF

 • Số đăng ký: VN-15099-12
 • Thành phần: Cefdinir
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược-Thiết bị YT Đà Nẵng-Dapharco