Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

CHILDREN S TYLENOL

 • Số đăng ký: VN-8766-09
 • Thành phần: Acetaminophen
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Chai 60ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

FUGACAR

 • Số đăng ký: VN-3663-07
 • Thành phần: Mebendazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 1viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

IMODIUM

LOPID

 • Số đăng ký: VN-10293-05
 • Thành phần: Gemfibrozil
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2

MOTILIUM-M

 • Số đăng ký: VN-12514-11
 • Thành phần: Domperidone maleate
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

NIZORAL CREAM

 • Số đăng ký: VN-11121-10
 • Thành phần: Ketoconazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, 10g
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

NIZORAL CREAM

 • Số đăng ký: VN-11121-10
 • Thành phần: Ketoconazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, 10g
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

NIZORAL SHAMPOO

 • Số đăng ký: VN-11122-10
 • Thành phần: Ketoconazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml, Hộp 50 gói x 6ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

NIZORAL SHAMPOO

 • Số đăng ký: VN-11122-10
 • Thành phần: Ketoconazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml, Hộp 50 gói x 6ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

NIZORAL SHAMPOO

 • Số đăng ký: VN-11122-10
 • Thành phần: Ketoconazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml, Hộp 50 gói x 6ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Olic (Thailand) Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương