Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

ILKO TABLET

 • Số đăng ký: VN-1866-06
 • Thành phần: Ginkgo biloba
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Young Il Pharm Co., Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

YOUNGILPRIZINE

ESRISONE TABLET

YOUNGILPRIZINE

FMARIN TABLET

 • Số đăng ký: VN-16355-13
 • Thành phần: Mequitazine 5mg
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Young Il Pharm Co., Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV DP Trung Ương I (CPC1)

CAPTOPRIL

 • Số đăng ký: VN-8978-09
 • Thành phần: 25mg
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Young Il Pharm Co., Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn SAPHARCO

VEBUTIN

VEBUTIN