Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

ACEARTIN -50 TABLETS

ANGIODIL DIU

ANGIODIL

BLOZA

BONSARTINE 25

 • Số đăng ký: VN-6967-08
 • Thành phần: Losartan kali
 • Dạng bào chế: Viên nén bao phim
 • Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Square Pharm., Ltd
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng - (Dapharco)
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

COSARAZ

 • Số đăng ký: VN-5137-10
 • Thành phần: Losartan kali
 • Dạng bào chế: Viên nén bao phim
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Uni Pharma
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

COZAAR (CƠ SỞ ĐÓNG GÓIMERCK SHARP & DOHME (AUSTRALIA) PTY. LTD. - AUSTRALIA)

CZARTAN-50

FLAMOSAR

GRASARTA