Tác giả: Bích Nguyễn. Ngày đăng: 21-08-2016

Phong khám Tai mũi họng - BS. Lê Phú Ngọc

Tai mũi họng

31 Phố III, Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0903.275.510

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN