Răng hàm mặt

220-222 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 20:00
Chủ Nhật: 08:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.39317546

Website: http://nhakhoayduc.vn/default.aspx

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha Khoa Y Đức-0
Nha Khoa Y Đức-1
Nha Khoa Y Đức-2
Nha Khoa Y Đức-3
Nha Khoa Y Đức-4

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN