Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ - BS. Bùi Ngọc Phương Nga

Răng hàm mặt

113 - 115 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 11:30; 13:30 - 20:00
Chủ Nhật: 08:00 - 11:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.38202039 - 08.3820.2179

Website: http://www.nhakhoaaumy.com/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ - BS. Bùi Ngọc Phương Nga-0
Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ - BS. Bùi Ngọc Phương Nga-1
Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ - BS. Bùi Ngọc Phương Nga-2

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN