Nha khoa Nhân Ái 1 - BS. Việt Nhân & BS. Yến Nhi

Răng hàm mặt

452 (số 09 cũ) Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 12:00; 14:00 - 20:00
Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3995.3053

Website: http://www.nhakhoanhanai.com/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa Nhân Ái 1 - BS. Việt Nhân & BS. Yến Nhi-0
Nha khoa Nhân Ái 1 - BS. Việt Nhân & BS. Yến Nhi-1

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN