Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng

Răng hàm mặt

11 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:30 - 19:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.38352402

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng-0
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng-1
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng-2
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng-3
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI Ung Thị Phượng-4

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN