Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Lê Đình Đại

Răng hàm mặt

534C Lê Văn Sĩ, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Lê Đình Đại-0
Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Lê Đình Đại-1
Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Lê Đình Đại-2
Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Lê Đình Đại-3

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN