Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh

Sản phụ khoa

50 Bình Tiên, Phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3967 0187

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh-0
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh-1
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh-2
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh-3
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Đặng Huệ Linh-4

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN