Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng

Răng hàm mặt

174A Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (08) 66 75 9156 - 0972 565 239

Website: http://www.nhakhoakimcuong.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-0
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-1
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-2
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-3
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-4
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-5
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-6
Nha khoa Kim Cương 2 - BS. Nguyễn Chí Dũng-7

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN