Nha Khoa Nhật Mỹ - BS. Võ Thị Kim Phượng

Răng hàm mặt

259 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.2229.4502

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha Khoa Nhật Mỹ - BS. Võ Thị Kim Phượng-0
Nha Khoa Nhật Mỹ - BS. Võ Thị Kim Phượng-1
Nha Khoa Nhật Mỹ - BS. Võ Thị Kim Phượng-2
Nha Khoa Nhật Mỹ - BS. Võ Thị Kim Phượng-3

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN