Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương

Sản phụ khoa

221 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3857.5326

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-0
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-1
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-2
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-3
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-4
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Hồ Sĩ Chương-5

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN