Răng hàm mặt

81 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 - 11:30; 14:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3853.3306

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Nha khoa 81 - BS. Nguyễn Bích Vân-0
Nha khoa 81 - BS. Nguyễn Bích Vân-1
Nha khoa 81 - BS. Nguyễn Bích Vân-2
Nha khoa 81 - BS. Nguyễn Bích Vân-3
Nha khoa 81 - BS. Nguyễn Bích Vân-4

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN