Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nội tổng hợp

24 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0932.152.253

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích-0
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích-1
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích-2
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích-3
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN