Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng

Răng hàm mặt

75 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 12:00; 13:30 - 20:00
Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3962.7678 - 0903.982.896

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng-0
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng-1
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng-2
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng-3
Phòng khám Răng hàm mặt - BS.CKI. Nguyễn Viết Tùng-4

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN