Tác giả: Thai Ly. Ngày đăng: 10-05-2016

Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Dương Ngọc Liên

Răng hàm mặt

53 Lãng Bình Thăng, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3962.2423

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Dương Ngọc Liên-0

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN