Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy

Sản phụ khoa

216A Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

THỨ HAI - THỨ SÁU: 17:00 - 21:00
THỨ BẢY - CHỦ NHẬT: 07:30 - 11:30; 17:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-0
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-1
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-2
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-3
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-4
Phòng khám Sản phụ khoa - BS.CKI. Huỳnh Thị Thủy-5

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN