Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Sản phụ khoa

27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Ba và Thứ Năm: 17:00 - 21:00
Thứ Bảy: 15:00-21:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-0
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-1
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-2
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-3
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-4
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-5
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Huỳnh Thị Tuyết Trinh-6

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN