EXELON PATCH 10

  • Tác giả: Hongnhung Nguyen. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN1-500-11
  • Thành phần: rivastigmin base
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng
  • Doanh nghiệp sản xuất: Đức
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

Giá tham khảo

66.0 VNĐ/Miếng

Thuốc liên quan