EXELON PATCH 5

  • Tác giả: Nhật Khang. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN1-501-11
  • Thành phần: Rivastigmin base
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán
  • Doanh nghiệp sản xuất: Đức
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

Giá tham khảo

44.0 VNĐ/Miếng

Thuốc liên quan