LOVENOX

  • Tác giả: Tuyet Ha. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VN-9565-05
  • Thành phần: Enoxaparin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 2 b¬m tiªm 0,4ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Aventis Pharma Specialities
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Giá tham khảo

157.0 VNĐ/hộp