Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

ANARGIL

 • Số đăng ký: VN-0497-06
 • Thành phần: Danazol
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

DUINUM

 • Số đăng ký: VN-7415-03
 • Thành phần: Clomiphene
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 Viên; Hộp 3 vỉ 10 Viên; Hộp 10 vỉ 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

ELITAN

MEDAXETINE

 • Số đăng ký: VN-8486-04
 • Thành phần: Cefuroxim
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

MEDAXONE

 • Số đăng ký: VN-7816-03
 • Thành phần: Ceftriaxone
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

MEDOCLOR

 • Số đăng ký: VN-1925-06
 • Thành phần: Cefaclor
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai để pha 60ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty cổ phần XNK Y tế Việt Nam

MEDOPRAZOLE

 • Số đăng ký: VN-10250-05
 • Thành phần: Omeprazole
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: lọ 14 Viên; lọ 100 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

MEDOVIR

 • Số đăng ký: VN-7170-02
 • Thành phần: Acyclovir
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Medochemie Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

MEDOZOPEN 1G

MEDOZOPEN 500MG