Bệnh Khác

Chao Bac Si! Gan day em bi dau dau ben thai duong ben phai va khac co dam mau xanh, xin hoi bac si la bi benh gi ah? Cam on Le Van Binh

Le Van Binh

(2014/06/09 16:33)

Chào bạn,
Có thể bạn chỉ bị trúng gió thông thường dẫn đến đau đầu, gió độc tích tụ dẫn đến xanh vùng thái dượng. bạn nên đánh gió để gió độc ra khỏi cơ thể thì bệnh của bạn cũng hết.
Chúc bạn sức khỏe!

Tìm kiếm câu hỏi khác

Các câu hỏi liên quan