Giới thiệu

Đánh giá

đã đánh giá
Đánh giá 2378 ngày trước
Bác sĩ nhiệt tình

Bác sĩ ở đây nhiệt tình, nhẹ nhàng, điều trị tốt


đã đánh giá
Đánh giá 2378 ngày trước
Phòng khám phục vụ tốt

Tôi đã từng đến phòng khám, nhân viên chu đáo, nhiệt tình lắm


Hình ảnh

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-0
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-1
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-2
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-3
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-4
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-5
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-6
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-7
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hàng Xanh-8

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN