Giới thiệu

Bảng giá dịch vụ
Khám chuyên khoa 150,000 VNĐ Đặt lịch
Khám & Soi Tai mũi họng 300,000 VNĐ Đặt lịch
Tổng phân tích tế bào ngoại vi 84,000 VNĐ Đặt lịch
Định lượng glucose máu 22,000 VNĐ Đặt lịch

Hình ảnh

Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -0
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -1
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -2
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -3
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -4
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -5
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -6
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -7
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -8
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -9
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -10
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -11
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -12
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -13
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược I -14

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN