Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3

Đa khoa ... Xem thêm

414 - 420 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (84.28) 3979 8181

Website: http://www.diag-center.com/default.aspx

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-0
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-1
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-2
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-3
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-4
Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa Medical Diag - Cơ sở 3-5

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN