COLISTIN TZF 1000 000 UI

Giá tham khảo

400.0 VNĐ/Lọ