Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI Việt Nam

Đa khoa ... Xem thêm

Số 1 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:30 - 19:00
Thứ Bảy: 09:00 - 13:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.38272366

Website: http://cmi-vietnam.com/index.php?url=ZSZMORGO.html

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI Việt Nam-0
Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI Việt Nam-1
Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI Việt Nam-2
Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI Việt Nam-3

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN