Tác giả: Trúc Linh. Ngày đăng: 28-08-2016

Đa khoa ... Xem thêm

387 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 13:00 - 16:30, 07:00 - 11:30 ; Thứ Bảy: 07:00 - 11:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0838973628

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN