Đánh giá

Shoga Nguyen
đã đánh giá
Đánh giá 2286 ngày trước
Khá hài lòng

Dịch vụ và thái độ của bệnh viện khá tốt. Chỉ có nhược điểm là thời gian đợi hơi lâu do số lượng bệnh nhân ở khâu nhận hồ sơ hơi đông.
Không gian thiết kế đối lưu, không khí thoáng mát.


Hình ảnh

Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-0
Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-1
Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-2
Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-3
Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-4
Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện - CS1-5

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN